In iedere kerkelijke gemeente zetten mensen zich in voor het reilen en zeilen van de gemeente. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen, het dagelijks bestuur van de gemeente.

 

Beleid

Voor de periode 2022-2026 heeft onze gemeente een beleidsplan opgesteld. Klik hier om deze te downloaden.

 

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

 

Predikant: